installatiebedrijf-m-schroevers-rotterdam-slide-legionella-1

Legionellapreventie

Als u eigenaar en/of beheerder bent van een bedrijf of organisatie die onder de ‘prioritaire instellingen’ valt, dan is legionellapreventie noodzakelijk. Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten noemen we prioritaire instellingen en dienen aan legionellapreventie te doen. Om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella heeft de overheid regels opgesteld. U bent ervoor verantwoordelijk dat u goed in kaart brengt (of laat brengen) waar de legionellabacterie in uw drinkwaterinstallatie kan (gaan) groeien. De beheersing van deze risico’s wordt uitgewerkt in het beheersplan met maatregelen die ervoor zorgen dat op die plekken waar de legionellabacterie kan groeien, dit wordt voorkomen. Een drinkwaterinstallatie bestaat uit leidingen en de daarop aangesloten toestellen, vanaf de watermeter tot aan de tappunten, inclusief de warmtapwaterinstallatie. 

Beheer legionella

Voor een gedegen legionellapreventie en legionellabeheer is er een aantal verplichte handelingen: keerklepcontroles, het (wekelijks) spoelen van risicovolle tappunten en het registreren van de watertemperaturen. Installatiebedrijf M. Schroevers voert deze controles en handelingen ter voorkoming van een legionellabesmetting vakbekwaam en efficiënt voor u uit.

Keerklepcontrole voor legionellabeheer

Onderdeel van goed beheer is het jaarlijks controleren van alle keerkleppen in uw drinkwaterinstallatie. Als keerkleppen niet meer werken, kan er vervuild water terugvloeien in de installatie en deze besmetten.
Het controleren van keerkleppen is een verplichte activiteit in het kader van legionellapreventie. De functie van keerkleppen is om het leidingwerk te segmenteren, zodat eventueel verontreinigd (legionella besmet) water niet in de distributieleidingen terecht kan komen.

Bij nagenoeg alle apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op een waterleidingsinstallatie, zoals een koffiemachine, vaatwasser en brandslaghaspel, hoort een keerklep te zitten. De keerklep zorgt ervoor dat vervuild water niet terug kan stromen in de waterleiding. Zo wordt voorkomen dan verontreinigd water, van bijvoorbeeld de vaatwasser, in de drinkwaterleiding komt.

Spoelen van tappunten voor legionellabeheer

Ook het regelmatig spoelen van de leidingen is een handeling die in elk legionella beheersplan beschreven staat. Door het spoelen van de leidingen worden aanwezige legionellabacteriën grotendeels gedood.

Beschikt u over een technische tekening van uw waterleiding, dan controleren wij of de tekening nog correspondeert met de huidige situatie van uw drinkwaterinstallatie. Is de tekening niet meer actueel omdat uw drinkwaterinstallatie in de loop der jaren is aangepast, dan maken wij een schematische weergave van de wijzigingen.

Neem contact op

Neem contact op
Legionella preventie

Top